Pedagógiai képzés

A szakgimnáziumi oktatásunk keretében pedagógia képzést folytatunk, olyan szép és értékes szakképesítést szerezhet a szakgimnáziumunkba jelentkező diák mint az óvodai dajka és a családsegítő asszisztens. Az oktatás évfolyamonként két osztályban, csoportbontásban történik.

A pedagógia képzés (tagozatkód 0055) 4 évfolyamos, felvehető létszám 70 fő.

  • 32 140 01 Óvodai dajka és
  • 52 761 01 Családsegítő asszisztens

 

A szakgimnáziumi osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát szükséges tenniük, az alábbiak szerint:

  • központi írásbeli vizsga: valamennyi tanuló számára az intézmény előírja az írásbeli felvételi vizsgát magyarból és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga keretén belül ez a központi írásbeli.
  • szóbeli felvételi vizsga: a pedagógiai szakgimnáziumba jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk. A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia/pszichológia szakos tanár van jelen. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

  • Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
  • Általános napi tájékozottsága.
  • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, ill. képek, fogalmak magyarázatával.
  • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
  • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés)
  • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása.

 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat letölthető dokumentumai:

X
X