Pedagógiai képzés (kifutó képzés)

A szakgimnáziumi szakmai képzésünk keretében, pedagógiai ágazati szakmaterületen folytatunk képzést. A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak. Intézményünkben a pedagógiai asszisztens képzést folytatjuk. A pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Az oktatás évfolyamonként két osztályban, csoportbontásban, 4+1 évfolyamon  történik.

 

A szakgimnáziumi osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát szükséges tenniük, az alábbiak szerint:

  • központi írásbeli vizsga: valamennyi tanuló számára az intézmény előírja az írásbeli felvételi vizsgát magyarból és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga keretén belül ez a központi írásbeli.
  • szóbeli felvételi vizsga: a pedagógiai szakgimnáziumba jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk. A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia/pszichológia szakos tanár van jelen. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén zajlik.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

  • Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
  • Általános napi tájékozottsága.
  • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, ill. képek, fogalmak magyarázatával.
  • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
  • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés)
  • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása.
X
X