Az egyes tantárgyak esetében úgynevezett egységes tantárgyi „minimum követelményeket” dolgoztunk ki, mely fontos szempontot jelent a tanulók továbbhaladásához. Ezek a kerettantervi tartalmak figyelembe vételével kerültek megállapításra, összeállításuk munkaközösségi feladat volt. Fontos szempontot jelent a tanulók továbbhaladása feltételeinek egységes meghatározásához.

Tantárgy/Évfolyam

9.

10.

11.

12.

Angol nyelv

Ének-zene

Francia nyelv

Digitális kultúra

Irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Mozgóképkultúra és médiaismeret


Német nyelv

Pedagógiai asszisztens

Biológia

Fizika

Komplex természettudomány

Földrajz

Kémia

Testnevelés

Természettudomány

Vizuális kultúra

Történelem

X
X