Óvodai nevelő technikumi képzés

Technikumi képzésünk keretében oktatás ágazaton belül a 2024/2025-ös tanévtől kezdődően óvodai nevelő (0066-os tagozatkód) okleveles technikus képzést indítunk. Az óvodai nevelők a diplomás óvodapedagógusok munkáját segítik, velük szoros együttműködésben érdemben tudnak majd részt venni az óvodások nevelésében és fejlesztésében, az értelmi- és egészségfejlesztésüket szolgáló mindennapos nevelési tevékenységek elvégzésében. Az egyes nevelési feladatok megtervezése, megszervezése, valamint a magasabb szintű szakmai ismereteket igénylő feladatok ellátása továbbra is a felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok feladata lesz.

E képzés ötéves (vagy érettségi birtokában kétéves), kifejezetten gyakorlatorientált szakmai oktatásban lesz megszerezhető, és az óvodai nevelők által ellátandó feladatokhoz szükséges – szakmai, módszertani – kompetenciák elsajátítására irányul. Annak érdekében, hogy az óvodai alkalmazottak köre elkötelezett, felkészült, az óvodás korosztállyal jól bánó szakemberekkel bővüljön, a szakképzésben résztvevők oktatása során hangsúlyosan jelenik meg a pedagógus pálya iránt érdeklődők motiváltságának erősítése, a tudatos pályaválasztás támogatása, az önismeret-fejlesztés és a tanulók önállóságának növelése.

Az óvodai nevelő képzés keretében a felsőfokú és középfokú intézmények közötti intézményi együttműködés, tartalmi összehangolás, valamint a pedagógus pálya felé történő pályaorientáció még erőteljesebben valósulhat meg. Az okleveles technikusképzés keretében a középfokú tanulmányok alatt már felsőfokú tanulmányokba beszámítható tudás elsajátítása lehetséges (kreditbeszámítás), így a technikum valóban betöltheti a „felsőoktatás előszobájának” szerepét. Ezt elősegítve intézményünk a Miskolci Egyetemmel és a Károli Gáspár Református Egyetemmel működik együtt a képzés gyakorlatorientált megvalósításában.

A technikumi osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát szükséges tenniük, az alábbiak szerint:

  • központi írásbeli vizsga: valamennyi tanuló számára az intézmény előírja az írásbeli felvételi vizsgát magyarból és matematikából a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga keretén belül, ez a központi írásbeli.
  • szóbeli felvételi vizsga: az óvodai nevelő képzésre jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi meghallgatást tartunk. A felvételi alkalmával egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia/pszichológia szakos tanár van jelen.

A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken:

  • Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
  • Általános napi tájékozottsága.
  • Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció értelmezésével, illetve képek, fogalmak magyarázatával.
  • Kommunikációs készség felmérése olvasmányélmények alapján.
  • Egy szépirodalmi szöveg hangos, értő olvasása és értelmezése (szövegértés)
  • Egy szabadon választott vers (memoriter) előadása.
X
X