Tagozatos osztályok

A gimnáziumi osztályainkban emelt óraszámban tanítjuk az angol és a német nyelvet, a magyart, a történelmet, a biológiát, így 5 tagozaton és általános tantervű osztályban tanulnak tanulóink:

  • általános tantervű (0011-es tagozatkód)
  • emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom (0002-es tagozatkód),
  • emelt óraszámú angol (0003-as tagozatkód),
  • emelt óraszámú német (0004-es tagozatkód)
  • emelt óraszámú biológia (0006-os tagozatkód)
  • emelt óraszámú történelem (0007-es tagozatkód)

Az idegen nyelveket sávos rendszerben, csoportbontásban tanítjuk. A nyelvi választás lehetőségei: angol és német nyelv.

A tehetséggondozást a tanórai tevékenységen túl szakkörök és egyéni foglalkozások keretében végezzük. Fontosnak tartjuk az egyéni tehetséggondozást, kiemelt figyelmet fordítunk a 8. osztályból érkezők gördülékeny beilleszkedésére, illetve az érettségi előtt állók folyamatos, magas színvonalú felkészítésére is. A 11. és 12. évfolyamon – heti 2, illetve 3 órában – emelt szintű érettségire felkészítő órák megszervezésével biztosítjuk a vizsgákra és továbbtanulásra való sikeres felkészülést.

X
X