„Innovációk bevezetése a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában”

Intézményünk több mint 220 millió forintot nyert Európai Uniós forrásból képzésekre és rendezvényekre. A projekt a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását tűzte ki célul elsősorban. A pályázatnak köszönhetően az oktatásához a legmodernebb tan- és segédeszközök váltak elérhetővé. A projekt két éves időtartamú volt, amely alatt számos program és képzés valósult meg. Rendezvényeket több alkalommal tartottunk, szem előtt tartva az egészséges életmódra való nevelést, továbbá diákjaink új ismereteket szerezhettek a média felelős használata, a konfliktuskezelés, gazdasági és pénzügyi ismeretek, elsősegélynyújtás területein. Több alkalommal, mindkét feladatellátási helyen térítésmentesen táborokat szerveztünk, elsődlegesen az idegen nyelvek és sport privilegizálásával. A projekt időtartama alatt több száz diák bevonásával heti két alkalommal mindennapos testneveléshez kapcsolódó rendezvényeket tartottunk, tanulóink informatika, média szakkörökön mélyíthették ismereteiket. Pedagógusaink közel 60 képzésen vehettek részt többek között: közösségi szolgálatra való felkészítés módszerei, pályaorientáció, egészséges életmódra való nevelés, egészségvédelem, környezettudatos magatartás, természetismeret, tanulási és magatartási problémák felismerése és kezelése a pedagógiában témákban.

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 226.875.147 Ft.

Projekt időtartama: 2013. 03.21.- 2015.05.14.

X
X