Kossuth Lajos

Kossuth Lajos – akinek nevét viseli iskolánk – a szabadelvűség olyan képviselője volt, aki nem zárkózott el a hagyományoktól sem. Ezeket reálisan  értékelve küzdött a haza modernizációjáért. Romantikus alkat volt, nagy szónok, másokat is magával tudott ragadni. Magyarságát büszke öntudattal vallotta, de tudta, hogy más népek is ugyanúgy éreznek, hasonlóak a vágyaik, a jogaik. Mint Magyarország kormányzója, a nemzeti függetlenség, a gazdasági előrehaladás mellett fontosnak tartotta a gyermekek nevelését, erkölcsi formálását is, mert mint vallotta “erkölcsi alap nélkül nemzeti boldogság tartós nem lehet”.

A családi házban, a szülőktől tanulta meg a más felekezetekkel szembeni vallásos türelmet, ehhez az elvhez egész életén át hű maradt. Az elemi után a piarista szerzetesek gimnáziumba került, majd a családi hagyomány és az evangélikus érzület hatására az eperjesi Evangélikus Kollégium diákja lett. Itt a politikát választotta életpályának. Mindvégig kitűnő tanuló volt, alakja azt példázza, hogy sokoldalú műveltségre önfejlesztés és akaraterő révén juthatunk.

A gazdag életút — jogász, újságíró, közgazdász, politikus; a hazáért folytatott önfeláldozó tevékenység, a szorgalmas munka és az egy életen át tartó folyamatos önképzés — olyan sokoldalú és elkötelezett személyiséget jelenít meg, melyet igazi emberi példaképként mutathatunk be. Iskolánk névadója, Kossuth Lajos, az egyik legismertebb magyar evangélikus, olyan emberi és történelmi példát mutatott, melyet értékként kívánunk tanulóinknak közvetíteni.

(Kép forrása: www.wikipedia.hu)
X
X