Egyedi, komplex képzés

Az óvodás kortól az iskolás kor végéig.

Intézményünk három egységből áll: óvodából, általános iskolából és középiskolából. Ezt az egyediséget kihasználva olyan nevelési-oktatási programot állítottunk össze, amely már kisgyermekkortól egészen az érettségéig következetes, összehangolt, jól felépített módon támogatja a gyerekeket a tudás hatékony elsajátításában, hitmegélésben, az erkölcsi értékrend kialakításában, a látókörük és szemléletük szélesítésében és színesítésében. Az intézmények közötti átmenetet gördülékennyé tesszük számukra, így a váltás mindig örömökkel és várakozásokkal teli.

Óvodából iskolába

Fontos számunkra, hogy megkönnyítsük az óvoda és iskola közötti átmenetet a gyermekeknek, ezért:

  • Nagycsoportos óvodásaink számára rendszeresen szervezünk közös foglalkozásokat leendő tanítóikkal, így az iskola kezdésére már kialakul a kölcsönös ismeretség és bizalom a gyermek és tanítója között.
  • Lehetőséget biztosítunk a nagycsoportosoknak arra, hogy nyílt órákon vegyenek részt az első osztályos tanulóknál, mely segíti a gyermekek fokozatos átvezetését az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás folyamatába.
  • Iskolánk első osztályos tanulói rendszeresen meglátogatják óvodásainkat, közös programokon vesznek részt, így iskolakezdéskor már nem csak a tanítókat ismerik, hanem akár barátságok is kialakulhatnak leendő iskolás társaikkal.
  • A gyerekek általános iskolánkba való átvételét követően az óvodapedagógusok ünnepélyes tanévzáró alkalmával átadják a leendő elsősöket az elsős tanítóknak.
  • A közös intézményi tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyek is az egység érzését erősítik.

A szülők számára is gördülékennyé tesszük a váltást, általános iskola első osztályában a saját óvodánkból érkező gyermekek esetében folytatjuk a szülőkkel való rendszeres kommunikációt segítő egyéni üzenő füzetet, így a már megszokott módon értesülhetnek gyermekük fejlődéséről, mindennapjairól.

Alsó tagozatból felsőbe

Általános iskolásaink körében az alsó és felső tagozat közötti átmenetet megkönnyítik azok a közös programok, melyeket a felső tagozatos tanulók szerveznek kisebb társaiknak.
Pedagógiai szakgimnáziumi tanulóink a szakmai gyakorlatot az általános iskolánkban is teljesíthetik, részt vesznek a kisdiákok mindennapjaiban.

Általános iskolából gimnáziumba

Gyakoriak az áttanítások, így a felső tagozatosok megismerkedhetnek későbbi szaktanáraikkal, amennyiben gimnáziumunkban folytatják tanulmányaikat. Általános iskolásaink számára térítésmentesen biztosítjuk a felvételi előkészítőt középiskolánkba való jelentkezéshez. A 7. és 8. osztályos tanulók részesei a középiskolai programoknak. Az év végi gála és a közös sportnap is hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek minél jobban megismerjék egymást, barátságok szövődjenek és igazi iskolai közösség alakuljon ki.

X
X