Sakkpalota program - A gyermek legfőbb dolga, hogy gyermek lehessen!

E gondolat mentén neveljük-oktatjuk intézményünkben nap, mint nap tanítványainkat. Valljuk, hogy minden gyermekben ott lakozik a tudás, a tehetség, a lehetőség! Erre építve alkalmazzuk tanóráinkon a Polgár Judit nemzetközi sakk nagymester nevéhez fűződő Sakkpalota programot, melynek célja, hogy komplex módszerrel segítse a tanulók készség – és képességfejlődését.

A pedagógusok nem „sakkot” tanítanak, hanem a „sakkal” tanítanak!

A sakk a tananyag feldolgozásának hátterét adja. A táblával, a szőnyeggel,  a bábok segítségével a lelkesedés hosszabb ideig fenntartható, így a gyerekek motiváltabbak, a tanulás öröm számukra. A mozgásos játékok a személyiség fejlődését segítik elő, míg a készségfejlesztő feladatok a gondolkodást, emlékezetet, figyelmet fejlesztik. A program támogatja a tehetséggondozást, és a lassabban haladó tanulók megsegítését. Iskolánk már több éve eredményesen használja a módszert.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy mértékben megkönnyíti diákjaink iskolakezdését és azonnali sikerélményt biztosít, valamint hozzájárul ahhoz, hogy sikeres, kreatív, kiváló logikai gondolkodású gyermekeket neveljünk, akik az életben is megállják majd a helyüket!

Online bemutató óra 1.

Ismerje meg a Sakkpalota programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra 2.

Ismerje meg a Sakkpalota programot online bemutató óráinkon keresztül!

Tanítók

Szokolovszki Gabriella

1.b Sakkpalota

A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola tanító szakán végeztem 1994-ben értékközvetítő és képességfejlesztő műveltségi területen.

Pályakezdőként két évig óvónőként dolgoztam. A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában 10 éve tanítok.

Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, mely osztályrészemül jutott. Élvezem a velük való közös munkát, így fontos számomra, hogy figyelemmel, törődéssel és empátiával forduljak feléjük.

Hivatásomban arra törekszem, hogy tanulóim minőségi tudást kapjanak, szívesen jöjjenek iskolába, jó hangulatban, családias légkörben jobban megy a tanulás. Igyekszem talpraesett, együttműködő gyerekeket nevelni a négy év során.

Nagy változás előtt áll az óvodás gyermek, ezért fontosnak tartom, hogy fokozatosan

(játék, vers, mese, mondóka, alkotás, ének, mozgás segítségével) vezessem be őket az iskola világába.

Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek gyermekük világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában.

Szeretettel várom jövendő tanítványaimat!

Kléri Anita

1.b Sakkpalota

2005-ben szereztem tanítói diplomámat a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom műveltségterületen.

Tanítói mottóm:

„Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték.”

(Böjte Csaba)

Pedagógusként vallom, hogy az iskolai élet során fontos a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen.

A tanítás, nevelés folyamatában irányelvként szerepel munkámban  a támogató, érzelmi biztonságot nyújtó légkör kialakítása, a tudás, mint érték középpontba helyezése, és a fejlesztő értékelés alkalmazása.

Szeretettel várok minden nagycsoportos óvodást iskolánk közösségébe.

X
X