Sakkpalota program - A gyermek legfőbb dolga, hogy gyermek lehessen!

E gondolat mentén neveljük-oktatjuk intézményünkben nap, mint nap tanítványainkat. Valljuk, hogy minden gyermekben ott lakozik a tudás, a tehetség, a lehetőség! Erre építve alkalmazzuk tanóráinkon a Polgár Judit nemzetközi sakk nagymester nevéhez fűződő Sakkpalota programot, melynek célja, hogy komplex módszerrel segítse a tanulók készség – és képességfejlődését.

A pedagógusok nem „sakkot” tanítanak, hanem a „sakkal” tanítanak!

A sakk a tananyag feldolgozásának hátterét adja. A táblával, a szőnyeggel,  a bábok segítségével a lelkesedés hosszabb ideig fenntartható, így a gyerekek motiváltabbak, a tanulás öröm számukra. A mozgásos játékok a személyiség fejlődését segítik elő, míg a készségfejlesztő feladatok a gondolkodást, emlékezetet, figyelmet fejlesztik. A program támogatja a tehetséggondozást, és a lassabban haladó tanulók megsegítését. Iskolánk már több éve eredményesen használja a módszert.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy mértékben megkönnyíti diákjaink iskolakezdését és azonnali sikerélményt biztosít, valamint hozzájárul ahhoz, hogy sikeres, kreatív, kiváló logikai gondolkodású gyermekeket neveljünk, akik az életben is megállják majd a helyüket!

Online bemutató óra (2022. február)

Ismerje meg a Sakkpalota programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra 1.

Ismerje meg a Sakkpalota programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra 2.

Ismerje meg a Sakkpalota programot online bemutató óráinkon keresztül!

Tanítók

Képes Andrea

1.b Sakkpalota

Diplomámat 2000-ben szereztem a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán.

Pályakezdőként kerültem ebbe az intézménybe, tehát 21 éve tanítok a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában.

Törekszem a gyermekközpontú, családias légkör kialakítására, az egyéni bánásmódra, hiszen minden gyerek más és más. Ezért tartom fontosnak az oktatás mellett a nevelést is, amit az egésznapos oktatás nagymértékben támogat.

Tanítóként azon dolgozom, hogy minden gyerek életkori sajátosságainak, képességeinek, személyiségének megfelelően biztos tudást kapjon.

Személyiségemből fakadóan nagyon szeretek jászani, és véleményem szerint egy jól megválasztott játékkal eredményesen tanulhatunk. Ez a tanóráimon és a szabadidős foglalkozásokon is meghatározó.

Az alapvető célom mindig az volt, van és lesz, hogy szeressenek iskolába járni a gyerekek.

Szeretettel várom az iskolába készülő gyermekeket!

Tomasovszky Evelin

1.b Sakkpalota

Az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán, tanító szakon, vizuális nevelés műveltségterületen végeztem 2013-ban. Az Eszterházy Károly Egyetemen szereztem alkotó-fejlesztő meseterápiás és fejlesztő pedagógus végzettségeket.

Pályámat Budapesten kezdtem, majd Sajóvámoson tanító és napközis nevelőként folytattam.

2021-ben csatlakoztam a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola tantestületéhez.

Jelenlegi feladataim: 4.b osztály tanítója vagyok, valamint fejlesztő pedagógusi munkát is végzek több évfolyamon.

Mindig érdekelt a gyermekek lelki világa, a belső folyamatok, amik a tanulással párhuzamos időben ugyanúgy zajlanak bennük, mint az olvasás és számolás folyamata. Ezért kezdtem el Boldizsár Ildikó tanítványaként mesékkel dolgozni, ami hatásos és érzékenyítő eszköz a pedagógus kezében.

Arra törekszem, hogy a rám bízott tanulók biztonságban, nyugalomban érezzék magukat, vidámak és jókedvűek legyenek. Fontosnak tartom az önállóságra nevelést, az értékek átadását.

Az iskolába lépés előtt az óvodás gyermeknek szüksége van a megfelelő, szeretetteljes és befogadó környezetre, amit kollégáimmal együtt igyekszünk megteremteni számukra, hogy öröm legyen az óvodából az iskolába az átmenet.

Szeretettel várom leendő tanítványaimat!

X
X