Sakkpalota program - A gyermek legfőbb dolga, hogy gyermek lehessen!

E gondolat mentén neveljük-oktatjuk intézményünkben nap, mint nap tanítványainkat. Valljuk, hogy minden gyermekben ott lakozik a tudás, a tehetség, a lehetőség! Erre építve alkalmazzuk tanóráinkon a Polgár Judit nemzetközi sakk nagymester nevéhez fűződő Sakkpalota programot, melynek célja, hogy komplex módszerrel segítse a tanulók készség – és képességfejlődését.

A pedagógusok nem „sakkot” tanítanak, hanem a „sakkal” tanítanak!

A sakk a tananyag feldolgozásának hátterét adja. A táblával, a szőnyeggel,  a bábok segítségével a lelkesedés hosszabb ideig fenntartható, így a gyerekek motiváltabbak, a tanulás öröm számukra. A mozgásos játékok a személyiség fejlődését segítik elő, míg a készségfejlesztő feladatok a gondolkodást, emlékezetet, figyelmet fejlesztik. A program támogatja a tehetséggondozást, és a lassabban haladó tanulók megsegítését. Iskolánk már több éve eredményesen használja a módszert.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy mértékben megkönnyíti diákjaink iskolakezdését és azonnali sikerélményt biztosít, valamint hozzájárul ahhoz, hogy sikeres, kreatív, kiváló logikai gondolkodású gyermekeket neveljünk, akik az életben is megállják majd a helyüket!

X
X