Tudnivalók

Az egészséges életmód alapja az egészséges táplálkozás. Menzákon élelmezési szakértő által összeállított napi menü érhető el tanulóink számára, amely biztosítja a fejlődő szervezet számára szükséges tápanyagot. Kérjük a kedves szülőket, hogy vegyék igénybe gyermekeik számára az iskolai étkezés lehetőségét!

Iskolánkban napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy egyszeri (ebéd) étkezésre van lehetőség. Menzára jelentkezni az osztályfőnököknél lehet szeptember 1-jén, utána kizárólag a menza ügyintézőnél. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a feliratkozás fizetési kötelezettséget von maga után, mivel az ebéd leszállítása megtörténik.

Az a tanuló, aki feliratkozott menzára, de év közben meggondolja magát, vagyis nem kívánja az étkezést igénybe venni, a menza ügyintézőnél tud az ebéd lemondásáról intézkedni. A fizetési kötelezettség a lemondás időpontjáig fennáll.

Menzával kapcsolatos ügyintézésre a Menzapure étkezés nyilvántartási rendszeren keresztül van lehetőség az alábbi weboldalon:  https://klevai.eny.hu/

A Menzapure rendszerének használata regisztrációhoz kötött. A regisztrálni kívánt email címet a kossuthmenza@gmail.com email címre kell elküldeni. A megadott email címre fogjuk küldeni a regisztrációhoz szükséges adatokat.

A Menzapure rendszer lehetőséget nyújt az étkezés megrendelésére, illetve lemondására.   A fizetendő étkezési díjakról kiállított számlát a Menzapure felületén  keresztül, email üzenetben kapják meg a szülők.  A Menzapure rendszeren keresztül online kártyás fizetéssel (SimplePay) van lehetőség a számla kiegyenlítésére.

A további hónapokban csak azoknak a tanulóknak tudjuk biztosítani az étkezését, akik a megadott határidőig befizették a térítési díjat, illetve jelezték menza igényüket.

Ha az étkeztetést a tanuló nem veszi igénybe (betegség vagy más hiányzási ok miatt), kérjük a szülőket, hogy azt az intézmény menza ügyintézőjének 8:00 óráig telefonon, email üzenetben vagy  a menza programon keresztül jelentsék be, hogy a bejelentést követő naptól lemondásra kerüljön az étkezés.

Utólagos lemondást nem tudunk elfogadni igazolás ellenében sem, mert az ebéd leszállítása megtörténik.

Térítési díj:

Általános iskola Teljes nap Kedvezményes (50%)*

Háromszori étk. (tízórai, ebéd, uzsonna)

Egyszeri étkezés (ebéd)

Diétás ebéd

822 Ft/nap

560 Ft/nap

990 Ft/nap

411 Ft/nap

280 Ft/nap

495 Ft/nap

* FIGYELEM! A térítési díjnál csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni.

Ügyintézés

Vadászi Ágnes

ügyintéző

Telefon

+36 46 345 830 – 33-as mellék

E-mail cím

 kossuthmenza@gmail.com

Kedvezményes étkezés igénybevétele

Az arra jogosultak számára ingyenes, illetve kedvezményes étkezés vehető igénybe, az alábbi feltételekkel.

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező változásokat 10 napon belül köteles bejelenteni az intézmény részére – az ügyintézőnél.

A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás (intézmény részére történő) átadását követően vehető igénybe. Minden esetben egyeztetés szükséges az ügyintézővel, mert utólag a számlát nem tudjuk módosítani.

A normatív étkezési térítési díj kedvezményének mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B § (1) és (2) bekezdése alapján:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
 2. az a) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
 3. 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után ha nevelésbe vették az intézményi térítési díj 100%-a
 4. a 3) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), gyermek után ha nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül, az intézményi térítési díj 100%-a
 5. ha olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek, gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
 6. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a alapján:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat
 • három- vagy többgyermekes családok esetén:
  • iskolalátogatási igazolás a 16. életévét betöltött, 25 évesnél fiatalabb közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén félévente szükséges;
  • A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
 • tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, szakorvosi igazolás
 • fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 • nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat

A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek.

Nagycsaládosak esetében nyilatkozat kitöltésére van szükség. A családi pótlékról hivatalos igazolást, a testvérektől iskolalátogatási igazolást kérnénk. A nyilatkozatot és a mellékleteket legkésőbb szeptember 15-ig adhatók le a menza ügyintézőnél.

Nyilatkozat letöltése

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőktől a határozatot kérnénk leadni. Az év közben lejáró rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén kérjük, hogy a jogfolytonosság miatt időben intézkedjenek a meghosszabbításról!

X
X