„Játszani is engedd! - vagy miért jó a LEGO-módszer?

A gyermekek elsődleges ismeretelsajátítási módja a játék, ez a hatékony tanulás kulcsa. Ehhez nyújt segítséget a LEGO. Az apró elemekkel történő munka fejleszti a kitartást, a türelmet, a finommotorikát. Fontos szerepet tölt be a gyerekek közötti kommunikációban, erősíti az együttműködést és a szociális készséget.

Munkánkat 3-féle LEGO-doboz színesíti:

  • LEGO MoreToMath: a kockák segítségével kézzel foghatóvá tesszük a matematikát, játékosan vezetjük be a tantárgy varázslatos, de nem könnyű világába. Elősegíti a számfogalom kialakulását, bővítését. Észrevétlenül alakul ki a műveletek, a szöveges feladatok lejegyzése. „Játék” közben megtanulnak párban, csoportban dolgozni, kialakul igényük a munkafolyamat megtervezésére. Az eszközhasználat kibővül interaktív tananyag használatával.
  • LEGO Story Starter: meseillusztráció építése során fejleszti a gyerekek fantáziáját, kreativitását, gondolkodását. Könnyebben fogalmazzák meg tapasztalataikat, ezáltal beszédkészségük is fejlődik.
  • LEGO WeDo 2.0 – robotika: segíti a programozási alapismeretek elsajátítását. A „robotok” megépítésével játszva terveznek. Fejleszti a precizitást, a kombinációs képességet és erősíti a csapatszellemet.

LEGO Forester robotépítő versenyen iskolánk csapata első helyezést ért el 2019-ben.

A tanulók értékelése: a munkalapok alján hangulatjelekkel fejezhetik ki , milyen érzés volt azon a napon legózni. Fontos tudatosítani a sikert és azt, hogy a megoldás keresgélése nem kudarc, hanem egy út, ami ugyanolyan jó lehet, mint megérkezni.

Online bemutató 2022. február

Ismerje meg a LEGO programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra 1.

Ismerje meg a LEGO programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra 2.

Ismerje meg a LEGO programot online bemutató óráinkon keresztül!

Tanítók


Dudás Anikó

1.a  Lego program

Diplomámat 1996-ban szereztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola tanító szakán, testnevelés szakkollégiumot végeztem. A jelenlegi munkahelyemen 21 éve tanítok. 2018-ban elvégeztem a Testnevelési Egyetemen a kosárpalánta edzői szakot, azóta készítem fel nagy sikerrel az 1-2. évfolyamon a versenyezni vágyó tanulókat.

A tanítás hivatás számomra, a gyerekek iránti szeretet és elkötelezettség jellemzi. Tanítványaimmal jó hangulatú és érzelmi biztonságot nyújtó tanórai légkör kialakítására törekszem sok humorral, lelkesedéssel és őszinte érdeklődéssel.Ebben nagy segítséget nyújt a LEGO módszer.

A személyiség fejlesztése, összetartó gyermekközösség formálása is fontos feladat az általam irányított közösségben.  Szívesen készítem fel diákjaimat különféle versenyekre.

Vallom, hogy csak úgy lehet eredményes a tanulás, ha tiszteletben tartjuk és segítjük egymást. A jó osztályközösség egyben a nyugalom kis szigete is, ahová minden nap szívesen lépnek be a diákok.

Szeretettel várom leendő tanítványaimat!

Kóródiné Csomós Anikó

1.a Lego program

30. éve dolgozom pedagógusként iskolánkban. 8. éve az Evangélikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadója vagyok. Mindhárom gyermekem ebbe az iskolába járt.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek tudás iránti vágya belső igénnyé váljon. Ezért igyekszem változatos munkaformák alkalmazásával, kreatív foglakozásokkal, különböző projektek megvalósításával felkelteni és megtartani a diákok figyelmét. A hatékony tanulás kulcsa a játékban rejlik, ehhez nyújt segítséget a LEGO eszközök használata.

Hiszem, hogy minden gyerek tehetséges valamely területen. Munkám során a diákjaim tehetségét gondozom, a lemaradó, nehezen haladó gyerekeket pedig támogatom, segítem.

Sokszor látogatunk el iskolán kívüli programokra, mely a tapasztalati úton való tanulást segíti. Az osztályközösség építéséhez szívesen és gyakran szervezek családi kerékpártúrákat, kirándulásokat, családi napokat, ünnepi műsorokat.

Célom, hogy a tanulók szívesen járjanak iskolába, szeretetteljes és biztonságos környezetben jól érezzék magukat.

„ Az ember bárhol van is, csak attól tud tanulni, akit szeret.” Goethe

X
X