„Játszani is engedd! - vagy miért jó a LEGO-módszer?

A gyermekek elsődleges ismeretelsajátítási módja a játék, ez a hatékony tanulás kulcsa. Ehhez nyújt segítséget a LEGO. Az apró elemekkel történő munka fejleszti a kitartást, a türelmet, a finommotorikát. Fontos szerepet tölt be a gyerekek közötti kommunikációban, erősíti az együttműködést és a szociális készséget.

Munkánkat 3-féle LEGO-doboz színesíti:

  • LEGO MoreToMath: a kockák segítségével kézzel foghatóvá tesszük a matematikát, játékosan vezetjük be a tantárgy varázslatos, de nem könnyű világába. Elősegíti a számfogalom kialakulását, bővítését. Észrevétlenül alakul ki a műveletek, a szöveges feladatok lejegyzése. „Játék” közben megtanulnak párban, csoportban dolgozni, kialakul igényük a munkafolyamat megtervezésére. Az eszközhasználat kibővül interaktív tananyag használatával.
  • LEGO Story Starter: meseillusztráció építése során fejleszti a gyerekek fantáziáját, kreativitását, gondolkodását. Könnyebben fogalmazzák meg tapasztalataikat, ezáltal beszédkészségük is fejlődik.
  • LEGO WeDo 2.0 – robotika: segíti a programozási alapismeretek elsajátítását. A „robotok” megépítésével játszva terveznek. Fejleszti a precizitást, a kombinációs képességet és erősíti a csapatszellemet.

LEGO Forester robotépítő versenyen iskolánk csapata első helyezést ért el 2019-ben.

A tanulók értékelése: a munkalapok alján hangulatjelekkel fejezhetik ki , milyen érzés volt azon a napon legózni. Fontos tudatosítani a sikert és azt, hogy a megoldás keresgélése nem kudarc, hanem egy út, ami ugyanolyan jó lehet, mint megérkezni.

Online bemutató óra 1.

Ismerje meg a LEGO programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra 2.

Ismerje meg a LEGO programot online bemutató óráinkon keresztül!

Online bemutató óra

Ismerje meg a LEGO programot online bemutató óráinkon keresztül!

1.bemutató óra

2. bemutató óra

Tanítók

Asztalos Enikő

1.a  Lego program

Diplomámat 1992-ben szereztem Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Pedagógusi hivatásomat legjobban a gyermekközpontú szemlélet jellemzi. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek nyitottsága a tanulásra megmaradjon, képességeik szerint a lehető legtöbb ismeretet szerezzék meg, és minél több tapasztalatot gyűjtsenek a világról. Ebben nagy szerepet tulajdonítok a játéknak, mert a jó játék örömöt, kitartást, elszántságot és sikerélményt is ad. Ebben nagy segítséget nyújt a LEGO módszer.  Munkám során fontosnak tartom a keresztény alapokon nyugvó nevelést. A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában tizenegy éve tanítok iskolaotthonos rendszerű osztályokban. Tantárgyaim a magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra és ének- zene.

Mottóm:

“Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.” 

 (kínai közmondás)

Theisz-Szakos Tünde

1.a Lego program

Diplomámat 2004-ben szereztem a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán  testnevelés tagozaton.  Emődön kezdtem tanítani a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, majd  a miskolci Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tagiskolájában dolgoztam. Jelenlegi iskolámban, a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában, ez a 10. tanévem.

2020 őszén megszereztem a kosárpalánta edzői végzettséget, így ettől az évtől a kosárlabda alapjait is oktatom.

Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, örömmel jöjjenek minden reggel. Vallom, hogy minden gyermek személyiségében van érték, csak fel kell kutatni. Ez a legnehezebb, viszont ez a legjobb a munkámban.

Szeretettel várok minden kedves leendő első osztályos gyermeket a LEGO-osztályba!

X
X