„Játszani is engedd! - vagy miért jó a LEGO-módszer?

A gyermekek elsődleges ismeretelsajátítási módja a játék, ez a hatékony tanulás kulcsa. Ehhez nyújt segítséget a LEGO. Az apró elemekkel történő munka fejleszti a kitartást, a türelmet, a finommotorikát. Fontos szerepet tölt be a gyerekek közötti kommunikációban, erősíti az együttműködést és a szociális készséget.

Munkánkat 3-féle LEGO-doboz színesíti:

  • LEGO MoreToMath: a kockák segítségével kézzel foghatóvá tesszük a matematikát, játékosan vezetjük be a tantárgy varázslatos, de nem könnyű világába. Elősegíti a számfogalom kialakulását, bővítését. Észrevétlenül alakul ki a műveletek, a szöveges feladatok lejegyzése. „Játék” közben megtanulnak párban, csoportban dolgozni, kialakul igényük a munkafolyamat megtervezésére. Az eszközhasználat kibővül interaktív tananyag használatával.
  • LEGO Story Starter: meseillusztráció építése során fejleszti a gyerekek fantáziáját, kreativitását, gondolkodását. Könnyebben fogalmazzák meg tapasztalataikat, ezáltal beszédkészségük is fejlődik.
  • LEGO WeDo 2.0 – robotika: segíti a programozási alapismeretek elsajátítását. A „robotok” megépítésével játszva terveznek. Fejleszti a precizitást, a kombinációs képességet és erősíti a csapatszellemet.

LEGO Forester robotépítő versenyen iskolánk csapata első helyezést ért el 2019-ben.

A tanulók értékelése: a munkalapok alján hangulatjelekkel fejezhetik ki , milyen érzés volt azon a napon legózni. Fontos tudatosítani a sikert és azt, hogy a megoldás keresgélése nem kudarc, hanem egy út, ami ugyanolyan jó lehet, mint megérkezni.

X
X