1875-től

Miskolc egyik legrégebbi oktatási intézményeként iskolánk története 1875-ig nyúlik vissza, amikor is a Dayka Gábor úti épület Állami Polgári Leányiskola néven működött. Igazgatója Istvánffy Gyula volt, a korszak egyik legkiválóbb néprajzkutatója, a palóc népélet jelentős ismerőjeként vonult be a tudománytörténetbe. Itt tanított Kaffka Margit írónő is irodalmat és gazdaságtant.

A Kis-Hunyad úti épületben az 1909/1910-es tanévben kezdődött meg az oktatás. A kor követelményeinek megfelelő, a modern építészet minden kellékével ellátott, kényelmes, kétemeletes épületet vehettek birtokukba a tanulók. Nagy szüksége volt a városnak erre az iskolára, mert az 1894-es statisztikák szerint Miskolcon 640 tanköteles gyermek nem volt beiskolázható tanterem hiány miatt.

Az I. világháború után

Ez a szép, új iskolaépület az I. világháború után nehéz időszakot élt meg. Kórház működött itt, majd 1919-ben a vöröskatonák szálláshelye volt. 1919 szeptemberétől 1928-ig az Eperjesi Evangélikus Tanítóképzőnek adott helyet a második emeleten. 1943-tól 1947-ig ismét tábori kórház az épület, a tanulókat a környék iskoláiban helyezték el ezen időszakokban.

Az államosítás után a két épület még mindig önálló iskola, de a tornatermet közösen használták.

1963-ban a 3. Számú Általános Iskola a Művelődési Minisztériumtól kért engedélyt az Istvánffy Gyula név felvételére, így állítva emléket kiváló igazgatójának 100. születési évfordulójára.

Összevonás

1970 korszakhatár a két intézmény életében: összevonták az Istvánffy Gyula Leányiskolát és a Kis-Hunyad utcai Fiúiskolát, új nevünk: 4. Számú Istvánffy Gyula Általános Iskola. 1996-ban bővült újra tanulói létszámunk és tantestületünk, hiszen befogadtuk a másik nagymúltú iskolát, a Nagyváthyt. 7 évig a Fazekas Általános Iskola tagintézményeként működtünk.

2011. szeptember 1-től az Evangélikus Egyház gondozásába kerültünk, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola általános iskolája lettünk.

A város legrégibb oktatási intézményében, a nagyhírű elődeink szellemében végezzük magas színvonalú, mégis gyerekszerető oktató-nevelő munkánkat.

X
X