Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola

Miskolc belvárosában

Miskolc belvárosában található általános iskolánkban 1-8. osztályig folyik magas színvonalú, ugyanakkor gyermekközpontú oktatás keresztyén értékrend alapján. Két patinás, teljesen felújított épületben tanulnak diákjaink, Miskolc egyik legrégebbi oktatási intézményével büszkélkedhetünk. Minden tanteremben rendelkezésünkre áll olyan eszköz, mely segítségével interaktív tanóra tartható.

Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy az elméleti tananyag elsajátítása mellett használható, gyakorlati tudást, komplex látásmódot biztosítsunk tanulóinknak. Hisszük, hogy minden gyermek tehetséges, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a tehetséget kibontakoztassuk. Matematika tárgyból emelt óraszámú oktatás folyik heti 5 órában, magyar nyelv és irodalom tantárgyat alsó tagozatban heti 8 órában tanítunk. Az idegen nyelv oktatását már a második évtől megkezdjük, több évfolyamon, a hatékony nyelvelsajátítás érdekében csoportbontásban tanítunk. Lehetőséget biztosítunk művészeti alapképzésre is.

Intézményünkben minden tanuló felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül órarendbe építve, heti két órában. Szívesen fogadjuk azokat a diákokat is, akik még nincsenek megkeresztelve.

Tanórán kívüli választható foglalkozások keretében számos lehetőséget biztosítunk a fejlődésre, és a szabadidő hasznos eltöltésére, többek között testmozgással, tanulószobával, fejlesztő foglalkozásokkal. Az igényeknek megfelelően szervezzük a ritmikus sportgimnasztikát és a sakkszakkört. Idén röplabda és kosárlabda szakkört is tartunk. Sportiskolai együttműködés keretében úszást szervezünk a 2., 4., és 6. évfolyamos diákoknak. Saját diákjainknak térítésmentesen biztosítjuk a sakk szakkört, a kosárlabda szakkört. Reál érdeklődésű tanulóink informatika, matematika és természettudományi szakkör, a művészetek iránt fogékony diákok pedig vizuális kultúra, szolfézs-, zene-, néptánc oktatás közül választhatnak. Mindig nagy az érdeklődés énekkarunk és nyári táboraink iránt is. Az iskola saját parádi nyaralójában szervezzük meg az erdei iskolai programunkat.

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztési foglalkozáson vesznek részt, amelyet szakképzett pedagógus vezet.

Hírek

2024.06.11.

Újraéled az iskolások vetélkedője a Miskolci Állatkertben

Az állatok világnapja ünnepét 1931-ben hozták létre egy firenzei ökológiai konferencián, mely Szent…

2024.06.06.

Határtalanul beszámoló

Határtalanul beszámolónkat 2024. 05. 30-án tartottuk a felső tagozatos tanulóknak iskolánk színpados termében.A…

2024.05.13.

Határtalanul 3. nap

Határtalanul kirándulás 3. nap: Jelenec Biofarm, Nagyszombat, Pozsony, Komárom Jókai Színház További képek a…

Események

június

20júnEgész napOsztályozó értekezletáltalános iskola

21jún16:30Ballagásáltalános iskola

23jún17:00Tanévzáró istentiszteletóvoda, általános iskola, középiskola

24júnEgész nap02júlTáboráltalános iskola

július

24júnEgész nap02júlTáboráltalános iskola

X
X