Egészséges táplálkozás

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, melynek alapja az egészséges táplálkozás.

Óvodánkban napi háromszori étkezést biztosítunk, figyelve arra, hogy a gyermekek megfelelő, egészséges ételt vegyenek magukhoz nap mint nap. Ételérzékenység esetén lehetőség van speciális étrend rendelésére.

  • Az óvodai étkezés térítési díja 467 Ft/nap.

A befizetés napjait havonta kifüggesztjük az óvoda üzenőfalára, és közzé tesszük az óvoda honlapján (www.klevai.hu).

Az étkezés térítési díja:

Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 467 Ft/nap

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre

c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek

e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Heti menü

Menü letöltése: 11. hét (2020. március 9-13.)

Ügyintézés

Ha az étkeztetést a gyermek nem veszi igénybe (betegség vagy más hiányzási ok miatt), kérjük a szülőket, hogy azt az intézmény menza ügyintézőjének 9:00 óráig telefonon vagy személyesen jelentsék be:

Vadászi Ágnes

Tel.: +36 46 345 830 – 33-as mellék

Kérjük, jelezzék:

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  • a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az étkezést.

9:00 óráig történő bejelentés esetén a bejelentés napjától a távolmaradás idejére, 9:00 óra utáni bejelentés esetén a bejelentés napját követő naptól a távolmaradás végéig mentesül az étkezési térítési díj megfizetése alól. Utólagos lemondást nem tudunk elfogadni igazolás ellenében sem, mert az ebéd leszállítása megtörténik.

X
X