Egészséges táplálkozás

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, melynek alapja az egészséges táplálkozás.

Óvodánkban napi háromszori étkezést biztosítunk, figyelve arra, hogy a gyermekek megfelelő, egészséges ételt vegyenek magukhoz nap mint nap. Ételérzékenység esetén lehetőség van speciális étrend rendelésére.

Az óvodai étkezés térítési díja:

  • Háromszori étk. (tízórai, ebéd, uzsonna): 684 Ft/nap
  • Diétás ebéd: 840 Ft/nap

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre

c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek

e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ügyintézés

Menzával kapcsolatos tájékoztatás Vadászi Ágnes ügyintézőnél lehetséges a 46/345-830-as telefonszám 33-as mellékén illetve kossuthmenza@gmail.com email címen.

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő köteles a hiányzást az óvodában 46/504-896 telefonszámon jelezni reggel 8:00 óráig, hogy a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesüljön a menza térítési díj megfizetése alól.

Étkezési térítési díjról kiállított számlák kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel történik a Menzapure rendszeren keresztül.

Menzapure rendszer elérése: https://klevai.eny.hu/

A Menzapure rendszerének használata regisztrációhoz kötött. A regisztráláshoz a kossuthmenza@gmail.com email címre kell a szülőnek megküldeni a saját email címét (gyermek nevét és csoportját feltüntetve).  Az elküldött email címre pár napon belül a regisztrációhoz szükséges adatok kiküldésre kerülnek.

Menzával kapcsolatos ügyintézésre az alábbi elérhetőségen van lehetőség:

 

Óvoda telefonszáma:

+36 46 504-896

Kérjük, jelezzék:

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  • a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az étkezést.
X
X