Egészséges táplálkozás

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, melynek alapja az egészséges táplálkozás.

Óvodánkban napi háromszori étkezést biztosítunk, figyelve arra, hogy a gyermekek megfelelő, egészséges ételt vegyenek magukhoz nap mint nap. Ételérzékenység esetén lehetőség van speciális étrend rendelésére.

Az óvodai étkezés térítési díja:

  • Háromszori étk. (tízórai, ebéd, uzsonna): 570 Ft/nap
  • Diétás ebéd: 840 Ft/nap

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre

c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek

e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ügyintézés

Ha az étkeztetést a gyermek nem veszi igénybe (betegség vagy más hiányzási ok miatt), kérjük a szülőket, hogy 8:00 óráig telefonon vagy személyesen jelentsék be:

Óvoda telefonszáma:

+36 46 504-896

Kérjük, jelezzék:

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  • a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az étkezést.
X
X