• Gyönyörű környezetben, jól megközelíthető helyen található az óvodánk.
 • Napfényes, jól felszerelt csoportszobákban, nagy, árnyékos udvarral várjuk a gyermeket.
 • Alapfeladatnak tekintjük az anyanyelvi nevelést.
 • Kiemelten fontosnak tartjuk a mindennapos, rendszeres egészségfejlesztő mozgás lehetőségének biztosítását.
 • Nyitottság, magas színvonalú, érzelmi biztonságot nyújtó, sokszínű nevelés jellemző a nevelőtestületünkre.
 • A személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének a játékot tartjuk.
 • A kreativitás fejlesztését a művészetek eszközein keresztül valósítjuk meg. A mindennapjaink kiemelt színtere a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játék, gyermektánc, verselés és a mesélés. Ezek a területek érzelmileg és életkori sajátosságok szempontjából a legközelebb állnak az óvodás gyermekekhez. Segítik a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, esztétikai fogékonyságukat, és egyben a kreatív önkifejezés eszközei is.
 • Számos fakultatív foglalkozás lehetőségét biztosítjuk: zeneóvoda, néptánc, játékos angol nyelvi foglalkozás, sakk szakkör, judo, hitoktatás, úszás, korcsolya.
 • Törekszünk a keresztyén életszemlélet alakítására, a gyermekek személyiségének kibontakoztatásra, az érzelmi intelligencia fejlesztésére és a pozitív személyiségjegyek erősítésére.
 • Fontosnak tartjuk a tapasztalati élményszerzést – séták, kirándulások, bábszínház-, színház- és múzeumlátogatások, sportesemények szélesítik és színesítik a gyermekek látókörét.
 • A szülőkkel közvetlen, őszinte kapcsolatot alakítunk ki, partnerként működünk együtt.
 • Az általános iskolánkból a tanító nénik rendszeresen ellátogatnak nagycsoportosainkhoz, érdekes foglalkozásokat tartanak számukra és alkalmanként mi is meglátogatjuk az iskolát, megkönnyítve ezzel az iskolakezdést.
X
X