Cica csoport

„Megismerlek és elfogadlak. Olyannak, amilyen vagy. A te teljes világodat. Aki jól szeret, az megismer és elfogad – saját világát kitágítja a másik felé.” /Vekerdy Tamás/

Kedves Szülők, Nagyszülők!

Ildikó ás Ági óvó néni vagyunk. Dajka nénijeink Icuka, Andika és Zita néni.

Ez a kis idézet a mi mottónk is. Igyekszünk minden kisgyereket megismerni és elfogadni olyannak, amilyen. Igyekszünk barátságos, szeretetteljes és otthonos légkört teremteni, hogy a ránk bízott gyerekek minél jobban érezzék magukat az óvodában. Valljuk, hogy játszani csakis ott lehet nagyon jól, ahol biztonságérzetet adó, derűs, szeretetteljes légkör van, és ahol mindig számíthatnak a felnőttek segítségére és támogatására.

A főszerepet a kötetlen játéklehetőségek, illetve fejlesztő játékok kapják, valamint a tevékenységbe ágyazott játékos, komplex kezdeményezések.

Különös hangsúlyt fektetünk a családok aktív bevonására a nevelőmunkánkba, a velük való szoros kapcsolattartásra.

Igyekszünk példamutató, hiteles magatartásunkkal egy harmonikus gyermekközösséget kialakítani, amelyet egymás elfogadása, kölcsönös megértése, tisztelete és szeretete hat át.

Katica csoport

A Katica csoport két óvónénije: Majorosné Kiss Katalin és Kovács Zoltánné Edit óvó néni.

A dajka nénink: Szemán Anita

Csoportunkba 26 gyerek jár, 18 nagycsoportos korú és 8 kiscsoportos korú .

Ebben az évben  a Katica csoport vegyes összetételű, a Katica csoportból itt maradt 14 gyerek, a nyuszi csoportból hozzánk került három gyerek, egy másik óvodából is érkezett egy gyermek. A kiscsoportosok közt többnek van  a nagyok közt  testvére, unokatestvére. Szeretetteljesen fordulnak a kicsik felé, gondoskodnak róluk, segítenek nekik a napi tevékenységek elsajátításában.

Beilleszkedésük nem okozott gondot. Gyermekeink befogadóak, barátságosak, segítőkészek, ezeket a pozitív tulajdonságokat alakítjuk bennük napi szinten, különösen a csendes perceken, ahol imádkozunk, megfogalmazhatják hálájukat, köszönetüket.

Nagycsoportosaink nagyon ügyes kezűek, kimagasló a rajzkészségük, munkáik részletgazdagok és színesek. A fiúk hosszú ideig, kitartóan játszanak a legóval. látványos,  fantáziadús épitményeiket beépítik szerepjátékaikba. Nyitottak, érdeklődőek a természeti és társadalmi környezet változásaira, történéseire.

Változatos, érdekes tevékenységekkel, játékos formában alakítjuk képességeiket, rálátásukat a világra. Fontos számunkra a nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása, ahol minden kis személyiség egyformán fontos számunkra. Arra törekszünk, hogy minél több tudást, élményt tudjunk átadni, nyújtani a gyerekeknek, amit sok apró pozitív megnyilvánulásukkal, csillogó szemeikkel meg is köszönnek nekünk.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások.

De mindegyik, a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze Őket?

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

/Ismeretlen szerző/

Fontos számunkra a tiszteletre nevelés, a helyes magatartási formák alakítása. A gyermekek nevelése közös feladatunk a szülőkkel, ezért olyan kapcsolatot igyekeztünk kialakítani, ahol segítő kezet tudunk nyújtani nekik estleges problémákban, de ők is támogatóak velünk szemben.

Maci csoport

Fontos számunkra, hogy a Maci csoportba járó gyermekek érzelmi biztonságra, szeretetteljes,- és élménydús légkörre leljenek a mindennapok során.

A gyermekek játékos fejlesztések, tevékenységek által szerezhetnek ismereteket. A tevékenységeink egy-egy nagyobb téma feldolgozását segítik elő. Ehhez kapcsolódnak a mesék, versek, énekes játékok, a külsővilág megismerésével kapcsolatos tevékenységek, vizuális tevékenységek, barkácsolások, matematikai játékok stb.

A szabad játék feltételeinek biztosítása kiemelten fontos a számunkra.

Ha az időjárási viszonyok engedik, minden alkalmat kihasználunk az udvaron való tartózkodásra, játéklehetőségekre.

A csoport saját, zártkörű facebook oldallal rendelkezik, ahová rendszeresen feltöltésre kerülnek a mindennapok történései, a gyermekek élményei. A szülők ezáltal tájékozódhatnak a csoport eseményeiről.

 

Nyuszi csoport

A Nyuszi csoport ebben a tanévben 26 kiscsoportos korú gyermeket fogadott.

Óvó nénijeik: Szabó-Gajdos Edina és Kosztik Diána

Dajka nénik: Kukóné Andika néni és Sáskáné Zita néni

Mindig nagy izgalommal tölt el minket, ha új ovisokat köszönthetünk csoportunkban. Elsődleges szempont, hogy családias, barátságos hangulatot teremtsünk a kicsiknek, hogy jó kedvvel, vidáman járjanak hozzánk.

Az első izgalmas időszakon, a beszoktatáson már mindenki túl van és zökkenőmentesen indulunk a 2022/2023-as tanév felé. Szem előtt tartjuk az otthonról hozott értékeket, a családokkal együttműködve, harmóniában szeretnénk nevelni a hozzánk járó gyermekeket.

Az általunk képviselt evangélikus hitre nevelés ebben nagy segítségünkre van, ezeket az értékeket szeretnénk átadni a jövőben nekik is. Az egyéniségek figyelembe vételével, legjobb tudásunk szerint a képességek kibontakoztatása a legfőbb célunk, aminek alapja a játékosság, a megtapasztalások lesznek a legváltozatosabb módszerekkel, pedagógiai eszközökkel.

Óvodánk évről évre bővülő eszköztára, felszereltsége számtalan lehetőségeket biztosít a gyerekek fejlesztésére, hogy majd az iskolás évekhez is egy jó alapot biztosítsunk számukra. Csoportszobánk a nyáron nagyon szép új bútorzatot, berendezést is kapott, modern környezetben indíthattuk a tanévet.

,, Kezdeményezni, aztán hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztassa képességeit. Ez a pedagógus feladata”   / Montessorie Maria/

X
X