Cica csoport

„Megismerlek és elfogadlak. Olyannak, amilyen vagy. A te teljes világodat. Aki jól szeret, az megismer és elfogad – saját világát kitágítja a másik felé.” /Vekerdy Tamás/

Kedves Szülők, Nagyszülők!

Ildikó ás Ági óvó néni vagyunk. Dajka nénijeink Icuka, Andika és Zita néni.

Ez a kis idézet a mi mottónk is. Igyekszünk minden kisgyereket megismerni és elfogadni olyannak, amilyen. Igyekszünk barátságos, szeretetteljes és otthonos légkört teremteni, hogy a ránk bízott gyerekek minél jobban érezzék magukat az óvodában. Valljuk, hogy játszani csakis ott lehet nagyon jól, ahol biztonságérzetet adó, derűs, szeretetteljes légkör van, és ahol mindig számíthatnak a felnőttek segítségére és támogatására.

A főszerepet a kötetlen játéklehetőségek, illetve fejlesztő játékok kapják, valamint a tevékenységbe ágyazott játékos, komplex kezdeményezések.

Különös hangsúlyt fektetünk a családok aktív bevonására a nevelőmunkánkba, a velük való szoros kapcsolattartásra.

Igyekszünk példamutató, hiteles magatartásunkkal egy harmonikus gyermekközösséget kialakítani, amelyet egymás elfogadása, kölcsönös megértése, tisztelete és szeretete hat át.

Katica csoport

Újra kiscsoportosokkal telt meg a KATICA csoport szobája. Hét kisgyermek az előző évből maradt velünk, és 20 új kiscsoportost vettünk fel hozzájuk.

Anna óvónéni és Edit óvónéni foglalkozik a csoportban a gyerekekkel. Anita és Orsika daduska nénik segítik a munkánkat

Mindig nagy és izgalmas változás a gyermek és a család életében bekerülni egy új környezetbe, ismeretlen felnőttek közzé. Sok szeretettel, játékkal, mesével, életkoruknak megfelelő tevékenységekkel tesszük ezt könnyebbé és még vonzóbbá számukra.

Legfontosabb feladatunk, hogy szívesen, örömmel jöjjenek óvodába, jól érezzék magukat a meghitt, családias környezetben. Alapelvünk, hogy a családi értékekre alapozva, a család bevonásával, együtt neveljük a gyermekeket. Az evangélikus hit erkölcsi normáit beépítve mindennapi életünkbe formáljuk a kis apróságok kibontakozó személyiségét. Egyéni képességeiket figyelembe véve, változatos módszerekkel, játékosan, kreatív alkotó tevékenységeken keresztül fejlesztjük a gyermekek képességeit.

Célunk, hogy az óvodában töltött 3-4 év alatt, nyitott, érdeklődő, kíváncsi kisgyerekekké váljanak, akik majd erős önbizalommal, magabiztosan megállják a helyüket az iskolában.

„Aki jól szeret, az megismer és elfogad –saját világát kitágítja a másik felé”

/Vekerdy Tamás/

Maci csoport

A Maci csoport 27 gyermekkel kezdte meg a 2023/24-es tanévet szeptemberben.
Óvó nénik: Perjési Stefánia és Majorosné Kiss Katalin
Dajka nénik: Budainé Krokos Orsolya

Az ez éven ballagó 20 nagycsoportos gyermek nagy örömmel fogadta a 7 kiscsoportost szeptember elején. Segítséget nyújtanak nekik a napi tevékenységek elsajátításban, gondoskodnak róluk.

Kiemelt feladatunk közé tartozik, hogy a kisebbek beilleszkedésén át a legnagyobbak iskolára felkészítésig mindenben 100%-ot tudjunk nyújtani a gyermekeknek. Fontosnak tartjuk, hogy egyik korcsoport se érezze azt, hogy háttérbe kerül, törekszünk a differenciált programok, játékok becsempészésébe a mindennapjaink során.

Nagy figyelmet szentelünk arra, hogy a nap folyamán a családias légkör végigkísérje a napunkat, mely tökéletes alapot ad arra, hogy a gyerekekkel együtt jó kedvben tevékenykedjünk, alkossunk és tanuljunk.

A gyerekek nagyon szeretnek alkotni lehet az ragasztás, festés, gyurmázás, vágás. Az alkotás mellett nagyon szeretnek mozogni, így mindennap fontosnak tartjuk, hogy a csoportszobában eltöltött idő mellett ki tudjuk elégíteni a hatalmas mozgásigényüket a gyerekeknek.

A napi és heti rend kiemelt feladata, hogy a gyermekeket játékos fejlesztések, tevékenységek által kapjanak ismereteket a körülöttük lévő nagyvilágról. A gyerekek nagyon szeretik az óvó nénik által irányított napi tevékenységeket, de a szabad játék feltételeinek biztosítása a nap folyamán is kiemelten fontos számunkra.

Nyuszi csoport

A Nyuszi csoport ebben a tanévben 28 középső csoportos gyermeket fogadott.

Óvó nénijeik: Szabó-Gajdos Edina és Kosztik Diána

Dajka nénik: Kukóné Andika néni és Sáskáné Zita néni

Mindig nagy izgalommal tekintünk az új tanév elé. Elsődleges szempont, hogy családias, barátságos hangulatot teremtsünk a kicsiknek, hogy jó kedvvel, vidáman járjanak hozzánk.

Továbbra is szem előtt tartjuk az otthonról hozott értékeket, a családokkal együttműködve, harmóniában szeretnénk nevelni a hozzánk járó gyermekeket.

Az általunk képviselt evangélikus hitre nevelés ebben nagy segítségünkre van, ezeket az értékeket szeretnénk átadni a jövőben nekik is. Az egyéniségek figyelembe vételével, legjobb tudásunk szerint a képességek kibontakoztatása a legfőbb célunk, aminek alapja a játékosság, a megtapasztalások lesznek a legváltozatosabb módszerekkel, pedagógiai eszközökkel.

Óvodánk évről évre bővülő eszköztára, felszereltsége számtalan lehetőségeket biztosít a gyerekek fejlesztésére, hogy majd az iskolás évekhez is egy jó alapot biztosítsunk számukra. Csoportszobánk  nagyon szép új bútorzatot, berendezést is kapott, modern környezetben indíthattuk újra a tanévet.

,, Kezdeményezni, aztán hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztassa képességeit. Ez a pedagógus feladata”   / Montessorie Maria/

X
X