“Tanuljuk játékos formában a magyar nyelvtant” – játékos magyaróra

A 12.E pedagógiai ágazat osztályából, Burányi Réka és Ináncsi Henrietta végzős tanulók tartottak játékos magyarórát a 2.A. osztályban, “Tanuljuk játékos formában a magyar nyelvtant” címmel! 

A rendszeres óralátogatások, hospitálások alkalmával szerzett pedagógiai tudásuk, és a szaktanári megbeszélések alapján vezetett tanítási óra, élményekben gazdagon, remek hangulatban telt! 

X
X