„Hasznosítható tudás és modernizáció a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában”

A pályázat hozzájárult a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegítette ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A pályázat alapvető célja, a középfokú végzettséget szerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése volt, továbbá a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez vezető út megerősítése. A pályázat keretében 10 mentortanár fejenként 5 tanulót mentorált, melyek alkalmával nyomon követte a tanuló egyéni fejlődését, segítette sikeres tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását. Pedagógusaink bevonásával összeállított szakmai koncepcióban olyan támogató programot dolgoztunk ki, amely a célcsoportot több szinten, több módon és több oldalról erősítette. Elsődleges célunk az volt, hogy diákjainkban felébresszük a belső motivációt, amely a projektidőszak alatt táplálta kitartásukat és aktivitásukat. A szülők bevonásával közvetlenebb és belsőségesebb megvalósítást érhettünk el.

A képzések és rendezvények mellett átdolgozásra került a pedagógiai program, továbbá a pályázat keretében a mentorált tanulók 2014. november 27-től 5 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Egerben.

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 45 362 920 Ft.

Projekt időtartama: 2013. 09.01.- 2015.01.31.

X
X