Megemlékezés Veczán Pál esperes úrról

„LÁBAD ALATT HEGGYÉ NŐNEK A RÖGÖK”

Megemlékezés Veczán Pál esperes úrról

„Nem a lépcsőt kell ismerned,
csupán az első tétova lépést,
a végtelenbe szökő álmaid,
az ismeretlen titkok lakhelye felé vezető perceket,
csak néhány dolgot, lim-lomot,
másoknak talán kacatot.”

2018. november 30-án pénteken délelőtt iskolánk diákjai újra megemlékeztek iskolánk egykori alapítójáról, Veczán Pál esperes úrról. Veczán Pál szívügye volt a Krisztus-központú igehirdetés és az evangélikus gimnázium spirituális szolgálatának biztosítása. Diósgyőr evangélikusait személy szerint ismerte; telefonon és utcai találkozásaik alkalmával is pásztorolta övéit. Közvetlensége, megnyerő modora és igehirdetései a miskolc-belvárosi híveket is vonzották. Veczán Pál sírja a templom bejárata előtti kert öreg fenyőfái alatt nyugszik. Legyen áldott elvégzett szolgálata s szívünkben élő emléke.

X
X