Intézményünkben szakképzésben való részvételre is lehetőséget biztosítunk, egy képzés keretében:

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

A szakképzésre jelentkezők tanulói jogviszonyuk fenntartásával jogosultak: családi pótlékra, árvaellátásra, diákigazolványra.

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ 54 140 01)

 • Időtartam: 1 év (pedagógia ágazaton szakgimnáziumi érettségivel rendelkezőknek)
 • Munkarend: nappali
 • Korhatár: Nappali tagozaton: 22 év
 • Időbeosztás: Nappali tagozaton: heti 5 nap, iskolarendszerben
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
 • Jelentkezési határidő: folyamatos

A szakma rövid leírása:

A gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve
 • Értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket
 • Nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • A szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • Foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • Gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • Differenciált bánásmód alkalmazására
 • A különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • A gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • Ügyeleti és kísérési feladatok ellátására
 • Munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Szakmai követelménymodulok:

 • 11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
 • 11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Az iskola által kiadott felvételi jelentkezési lap
 • Kézzel írott önéletrajz
 • A 12. tanévi év végi bizonyítvány és az érettségi bizonyítvány másolata.
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolásai: tüdőszűrés, mikrobiológiai lelet, bőrgyógyászati igazolás, háziorvosi igazolás.

A jelentkezők tanulói jogviszonyuk fenntartásával jogosultak: családi pótlékra, árvaellátásra, diákigazolványra, tankönyv és szociális segélyekre. Vidéken élők a város kollégiumaiban kérhetnek és kapnak elhelyezést.

 

A képzés leírása (tantárgyak, óraháló):

X
X