Dokumentumok

Munkaterv 2018/2019

Pedagógiai program

Mellékletek

1.sz. melléklet - Az általános iskola helyi tantervei

2.sz. melléklet - A gimnázium és pedagógiai szakgimnázium helyi tantervei

3.sz. melléklet - Szakképzési kerettanterv az 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs kifutó és felmenő, valamint új felmenő szakképesítéshez, valamint a IV. pedagógiai ágazathoz és az 54 762 03 Szociális szakgondozó kifutó és felmenő, valamint a III.Szociális ágazat szakképesítéshez,

4.sz. melléklet - A 110. és 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű és a 194.sorszámú Szociális szakgondozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

5.sz. melléklet - A sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek és iskolás tanulók fejlesztésének intézményi programja

SZMSZ

Mellékletek

1.sz. melléklet - Munkaköri leírás-minták

2.sz. melléklet - Adatkezelési szabályzat

3.sz. melléklet - Könyvtár SZMSZ

Függelékek

1.sz. függelék - Az SZMSZ alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

2.sz. függelék - Vezetői ellenőrzési terv

Csatolmány

Közösségi szolgálat: Az Együttműködési megállapodás minta innen letölthető.

Alapító okirat

Házirend

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat - GDPR - Kossuth

Honvédelmi Intézkedési Terv

Etikai kódex    

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

Intézményi tanfelügyelet 2018

Intézményvezetői tanfelügyelet 2018