Esélyteremtés, együttműködés, hálózatépítés az Erasmus + projekt keretén belül

2017-ben az Erasmus+ projekt keretén belül tantestületünk részt vett a Kedvesház- pedagógia akkreditált pedagógus továbbképzési programján. Megismerhettük a pedagógiai rendszer történetét, elméleti és gyakorlati hátterét.                           

Lázár Péter – Bordács Margit Kedveskönyvében leírt gyakorlatai útmutatást adtak a gyerekek alaposabb megismerésére, újszerű közösségépítő gyakorlatokkal és kooperatív technikákkal gazdagodtunk. A projekt során számos módszertani ötlettel és technikával gyarapodtunk, amelyeket saját pedagógiai gyakorlatunkba ültettünk át. Ilyen például a KETHÁNÓ-k alkalmazása, ami egy közös megállapodás az osztály részéről, olyan szabályok létrehozása, amit a gyerekek – a közösség alakítása érdekében- betartanak.

A rendszer kitalálói, alapítói szerint a hátrányos helyzetű gyerekekkel való eredményes foglalkozás záloga kizárólag a családokkal való együttműködés, melyet Lázár Péter így fogalmaz meg: „hídépítés a család felé”. Kollégáinknak ezt a tényt volt lehetőségük alátámasztani segítségre, támogatásra szoruló tanítványaik érdekében tett esetleírásukban.

Megtiszteltetésnek vettük, hogy esetleírásainkat, történetünket Dr. Tratnyek Magdolna alkotószerkesztő alkalmasnak vélte az Utak és hidak című módszertani kézikönyvben való megjelentetésre.  Örömmel és bizakodással tölt el, hogy írásunk útmutatóként szolgálhat pedagógus kollégáink számára a családokkal való kapcsolat kialakítására, fenntartására.   

Az Erasmus + projekt hazai záró konferenciáját 2019.június 4-én tartották Nyíregyházán Esélyteremtő együttműködéscímmel. A szakmai napon előadásokat hallottunk a projekt megvalósulásáról Erdélyben, a továbblépés lehetőségeiről a Kárpát-medencében, Esélyháló a Felvidéken címmel, az Utak és hidak szakmai kézikönyv hasznosítási lehetőségeiről oktatáskutatói szemmel, Esélyteremtő projektekről Magyarországon. A neves előadók között intézményünk pedagógusai is prezentáltak a Kedvesház-pedagógia egyes elemeinek saját gyakorlatukban való hasznosulásáról, esetbemutatást tartottak, élve a kérdésfeltevés lehetőségével.

Elmondhatjuk, hogy a projekt során gyakorlati, elméleti és tudományos síkon egyaránt gazdagabbak lettünk. Az elsajátított jó gyakorlatokkal, módszertani repertoárunk bővülésével színesebbé, élményszerűbbé tehetjük tanítási óráinkat, oktató és nevelő munkánkat. Bízunk benne, hogy a hátrányos helyzetű családokkal való együttműködés területén megtaláljuk az utat, felépíthetjük hídjainkat a sikeres megoldás és továbblépés érdekében.

A projektben részt vett pedagógusok

X
X