Jelentkezési lap

A jelentkezési lap letölthető innen.

Ismerje meg programjainkat!

A képre kattintva részletes bemutatást talál a programokról.

LEGO program

Sakkpalota program

2024/2025-ben induló osztályaink

LEGO

Rózsáné Fridel Anita- Rózsa Erzsébet

A világszerte népszerű kockákból szinte nincs olyan dolog, amit ne lehetne megépíteni, azonban már nemcsak a játék szerepét töltik be. Napjainkban több, mint 50 országban alkalmazzák, mint sikeres oktatási módszert a valós problémák gyakorlati megoldásának lehetőségével. Ez a kreatív eszköz és rendszer magában rejti az életen át tartó tanulás alapjait, mert észrevétlenül kelti fel a gyerekek kíváncsiságát, ösztönzi az együttgondolkodást, a csapatmunkát. Hatékonyan fejleszti a kommunikációt, az írni-olvasni tudást, a matematikai algoritmikus gondolkodást, de elérhetővé teszi és közel hozza a gyerekekhez a tudományok világát is. A kapcsolódó robotika az iPadekkel maga a sokoldalú digitális, élményalapú oktatás.

 

Sakkpalota-Angol

Dr. Fehérné Szocska Krisztina – Einbeckné Zelena Andrea

A sakkpalota- angol nyelvi osztály elindításával célunk a gyerekek minél korábbi bevezetése az angol nyelv megismerésébe. Az első évfolyamon írás és olvasás feltételezése nélkül vezetjük be a tanulókat az angol nyelvbe. Változatos tevékenységek során ismerkednek meg a nyelvvel: énekelnek, képregényeket, meséket követnek. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos feladatok, társasjátékok, körjátékok és kreatív foglalkozások segítik az élményszerű tanulást. Sok szemléltető eszköz – poszterek, képek, történetkártyák – felhasználásával segítjük a szókincs és a kommunikációs készségek fejlesztését. A digitális eszközeink segítségével interaktív feladatokkal, játékokkal színesítjük a tanórákat. A tanévek során a tanulók megismerkednek nem csak a nyelvvel hanem a kultúrával is, angol nyelven szerezhetnek információkat a környezetükről és más tantárgyakról. Az alkalmazott tananyagok lehetővé teszik, hogy alapvető emberi értékeket, hatékony tanulási stratégiákat sajátítsanak el. Alapvető célunk az angol nyelvi kommunikációs megtanulása és az angol nyelv megszerettetése.

 

Sakkpalota- Matematika

Erdősné Mátrai Erzsébet – Macsiné Pásztor Vivien Anna

A világunk átalakulóban van. Nehéz megjósolni, hogy milyen tudás az, amire a következő évtizedekben a legnagyobb szükség lesz. Egy biztos, a logikus és rendszerszintű gondolkodás birtokában bármilyen tanulási akadály áthidalható. Emelt óraszámú matematika oktatásunk célja, hogy a gyermekek olyan erős alapokat kapjanak, melyek a későbbi tanulmányaik során magabiztosan alkalmazhatnak. Ezen ismeretek beépülnek a gondolkodási struktúrába, elősegítik az absztrakt gondolkodást, fejlesztik a kognitív képességeket, rávezetik a gyermeket a problémák tervszerű megoldására. A sakkpalota programmal kiegészülve már kisiskolás korban kialakul az a képesség, ami a feladatok megoldásnak tudatos megtervezését jelenti, a tanuló átgondolja a lépéseket, ezáltal játszva fejlődik az algoritmikus gondolkodás. Fontos számunkra, hogy felkeltsük és fenntartsuk a gyermekek figyelmét, a játék segít, hogy a gondolkodásmódjukat a problémamegoldás felé tereljük, ezáltal egy valódi, rugalmas és minden helyzetben alkalmazható tudást kapnak.

Szórólapunk

Iskolakóstoló

X
X